background

PETER LYCZKOWSKI

MUSIC & SOUND

theater, movie, radio drama, podcasts

ply@post.pl

BIO

Koncerty gitarowo-ambientowe

Ambient guitar live music project

Muzyka do teatru i tańca współczesnego

Music for theater and contemporary dance

Załóż słuchawki, usłyszysz więcej. Grab your headphones for immersive listening.

Muzyka, dźwięk, produkcja słuchowisk itp.

Music, sound, production for radio drama etc.