PETER LYCZKOWSKI

BIO

ply@post.pl

Polski artysta wizualny, ilustrator, kompozytor, twórca dźwiękowy, producent i realizator słuchowisk, mieszkający w Warszawie, z wykształcenia architekt. Współpracował jako muzyk, kompozytor z teatrami dramatycznymi i tańca współczesnego, koncertował z własnym projektem muzycznym. Od 2012 r. rozwija autorski projekt Czytagramy, czyli słuchowiska realizowane na żywo przed publicznością lub publikowane w internecie (www.czytagramy.pl). Od 2020 r. współtworzy i jest koproducentem podkastu Radio Architektura (www.radioarchitektura.pl).


Polish visual artist, illustrator, composer, sound designer, radio drama producer based in Warsaw, graduated as an architect. He cooperated as a music and sound composer with theaters, conterporary dance groups and performed his own gig project. Since 2012 he has created his original project Czytagramy – radio drama performed live on stage or published on the internet (www.czytagramy.pl). Since 2020 he has been a cooproducer and co-creator of a podcast Radio Architektura (www.radioarchitektura.pl).